2017-12-12

Jullunch med rektor

Onsdagen den 13 december (luciadagen) 
klockan 12-13 träffar vi Rektor Björn Broström i föreläsningssalen D 211.

I anslutning till detta kommer vi att på några enkla kartongskivor visa upp ett par fotografier från varje deltagare i vår lilla fotokurs, som nu är avslutad. Alltså, en liten enkel fotoutställning att titta på!

Kl 13.15 äter de som så önskar julbord tillsammans i gröna matsalen.

För att delta i jullunchen måste ni skicka en anmälan till mig per mail senast den 8 december.

Adressen är info@hogbergphoto.se,  eller svara på detta mail. 
Kostnaden för lunchen är 100 kr för medlem och 250 kr för icke medlem som vill vara med. Betalning, i form av kontanter, (ej swish), sker i matsalen.

Hjärtligt välkomna!

2017-11-01

Anteckningar från klubbens möte med Jörgen Tholin 27 oktober

Det var roligt att lyssna till Jörgen Tholins ofta humoristiska berättelse om vad som hänt honom, sedan han lämnade Högskolan i Borås 2009, tyckte vi från Veteranklubben, som var på plats.

Mellan 2009 – 2012 var Jörgen rektor på Högskolan Gotland och insåg ganska snart att trots stor entusiasm och nybörjaranda bland dem aom arbetade där, hade HG inte stor chans att överleva konkurrensen. 

Man hade låg genomströmning av studenter, med i hög grad distansutbildning , många fristående- och Liberal Arts kurser, som inte nödvändigtvis alltid ledde till avslutade studier. HG närmade sig allt mer en avslutning som fristående högskola och ligger nu som Campus Gotland under Uppsala Universitet. Detta var en bedrift i sig, eftersom UU har varit självständigt, sedan det grundades  1477.

Efter tre års arbete med att göra sig själv arbetslös fick Jörgen, som universitetsdirektör vid Göteborgs Universitet, regeringens uppdrag att göra en statlig utredning kring det nuvarande tillträdessystemet till högskolan samt att arbeta med kvalitetsarbete och besparingar.

Våren 2017 var det så dags att sluta cirkeln och återvända till Högskolan i Borås, där just nu ansökan om polisutbildning, som en uppdragsutbildning, som blir en del av HB står i fokus. HB:s ansökan är i stort färdig och lämnas in redan 2017-11-07.

Det blir mycket spännande att få höra fortsättningen…!
Ingela Högberg

2017-10-22

Möte med prorektor Jörgen Tholin mm

Brev från ordföranden till veteranklubbens medlemmar:
 
Jag vill påminna om vårt möte med nye prorektor Jörgen Tholin fredagen den 27 oktober kl 11.00 - 12.00 i sal D207. Missa inte detta tillfälle att få träffa Jörgen Tholin, som kommit tillbaka till Borås efter några år på Gotland!


Vill också slå ett slag för en annan grej som sker på lördag den 21 oktober:
Vår medlem Jörgen Larsson som kommer att hålla föredrag om sin jordenruntresa för oss nån gång till våren har meddelat följande om vad som sker på lördag denna vecka:

"På lördag den 21 okt  ges föreställningen ”Harmonier och Extaser" på Sinnenas Hus, Yxhammarsgatan, kl 18-21. Det är till stor del mina låtar (23 st), mina dikter (16) och mina bilder (bildspel på vägen hela kvällen, som ackompanjemang). Jag har hjälp av ca 25 personer på scen: Soggy Bottom Band (från HB), kören Vilda Röster, Näktergalningarna, samt mina två söner Martin och Jakob. Kostar 100 spänn."
Välkomna!
Jörgen Larsson


Med hälsningar

Ola HögbergKonsert på Åhaga den 14 november

Brev från ordföranden till veteranklubbens medlemmar

Nu har ni möjlighet att gå med på konsert på Åhaga den 14 november!

Vår medlem Helen Flensburg har ordnat med detta och så här beskriver Helen evenemanget:

Kära Veteraner!
Vi tänker oss en gemensam musikafton tisdagen den 14 november.
Konserten börjar kl 19.00 och vi inleder med en räkmacka för den som vill i Lokverksta´n kl 17.30

Operatrion Divine, som blev känd genom sitt framträdande på nobelfesten 2012,bjuder på musikdramatisk fest till ackompanjemang av Borås’ Orkesterförening.

De tre sopranerna gestaltar Jenny Lind, Signe Hebbe och Christina Nilsson i en regisserad föreställning med både tal och sång.

Mer att läsa om denna trio finns på BSO´s hemsida:
Och på deras egen hemsida:

Det blir ingen extra introduktion för publiken i förväg eftersom Divine själva presenterar sitt program i denna nyskapande konsertform. Men jag kan under måltiden berätta något inför vår grupp 
om de tre 1800-talssopraner som det handlar om.

Anmälan görs via mail till : helen.flensburg@gmail.com  senast måndagen den 6 november (Gustav Adolfsdagen)  Partners är också välkomna. Anmäl också om ni vill vara med på räkmackan i restaurangen 17.30.

Priset för biljetten är 200 kr för medlemmar och 320 kr för övriga medföljande. Högskolan subventionerar för medlemmarna med 120 kr.  Bindande anmälan! 

Räkmackan kostar 159 kr. Dryck tillkommer. (Restaurangnotan justerar vi under kvällen).

Betalning kontant  eller med swish på plats till Helen före konserten. Kom gärna 15 min före!

Väl mött !
Helen Flensburg / Ola Högberg

2017-10-10

Teaterbesök med Yggdrasil!

Högskolans fritidsförening ordnar ett teaterbesök i oktober och man har några biljetter kvar.

Vi veteraner får gärna vara med i föreningen och delta i de olika aktiviteterna. Medlemsavgiften är 100 kr/år  - men den utgiften betalar sig genast då HB subventionerar bl a detta teaterbesök.

Pjäs: "Kontakt till varje pris" som spelas på Borås Stadsteater,  Lilla scenen

Datum: Torsdag 19 oktober kl 19.00

Anmälan: senast den 20 sept.

Kostnad: 85 kr/medlem (170 för medföljande icke-medlem) - teaterbiljett och fika i pausen igår i priset

Mer information om pjäsen och om hur man blir medlem se http://fritid-yggdrasil.blogspot.se/

Anmäl till emma.almingefeldt@hb.se att du/ni vill delta.

Först till kvarn och anmälan är bindande.

Betalning sker till Yggdrasils plusgiro 394054-1 så fort som möjligt efter besked från Emma.Träff mer prorektor

Ny programpunkt 27 oktober

Klubben har bokat in en träff med nygamla prorektorn Jörgen Tholin. Förhoppningsvis får vi då höra om hans erfarenheter från Gotland och Göteborg samt om hans syn på det nya uppdraget som prorektor för Högskolan i Borås

Tid:  fredagen den 27 oktober kl 11.00 (Lokal meddelas senare!).

Efter mötet med Jörgen så äter de som vill lunch tillsammans i Gröna matsalen.

2017-09-04

Fotokurs

Det har kommit önskemål om en liten fotokurs i klubbens regi. Nu planerar vi för en sådan"kurs/studiecirkel"  om totalt fyra träffar:

Torsdag 28 sept kl 14-16 i lokal H510 (seminarierum),  start med diskussioner och bildstudier.

Tisdag 10 okt  kl 14-16  i lokal H510, tekniska frågor och bildkomposition.

Torsdag 26 okt,  vid tid som vi bestämmer senare - utflykt och fotografering utomhus.

Månd 6 nov kl 14-16 i lokal H510, avslutning med bildbedömning av tagna bilder.

Ledare: Ola Högberg

Antalet deltagare är begränsat till max 15 personer och anmälan sker genom mail till mig på e-postadressen info@hogbergphoto.se. Först till kvarn....

En avgift på 100 kr tas ut av alla deltagare för viss materialåtgång och betalas vid första kurstillfället.

Intresserade är nu välkomna att anmäla sig!


Höstens program

Vid klubbens årsmöte i juni fick undertecknad (Ola Högberg) förtroendet att vara ordförande under det kommande året. Jag tackar för det och ska med hjälp av övriga i styrelsen (Sten Dellby, Inger Ekelin, Ulf Grahm, Monica Hammarnäs, Ingela Högberg, Gunnel Larsson) försöka bjuda er på trevliga aktiviteter.
Vi har haft ett första styrelsemöte och diskuterat höstens verksamhet och även om alla programpunkter ännu inte är fastställda i detalj vill jag ändå nu informera er om vad som är aktuellt. Höstens verksamhet
Den 7 september firar Högskolan 40 års jubileum. Alla veteraner är välkomna och du har nog redan fått en inbjudan. Program för dagens finns annars på http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Aktuellt/Evenemang/Jubileumsdag Den 14 september kommer Anna-Lena Elled som tidigare studerat på ”Ingenjörshögskolan” att visa film, bilder, och berätta om en resa med Volvo Ocean Race. Anna-Lena är numera bl a redaktör för en ”seglartidning”. Häftiga saker! Lokal D209, klockan 11-12. Därefter Lunch för den som så önskar. Runt den 17-18 oktober planerar vi ett nytt lunchprogram. Jörgen Tholin, högskolans nya prorektor kommer att berätta om sina erfarenheter och framtidsplaner. Jag återkommer om detta. Den 16 november kommer Ingela Högberg att presentera Siwaprojektet som hon jobbat med i Egypten i många år. Början med lunch kl 13 och föreläsning kl 14.
Ingela säger att det blir en bildberättelse om det pedagogiska projektet i Oasen Siwa i Egypten och hur det utvecklats sedan starten 2006. Hantverksprodukter från Siwa och Egypten kommer att säljes i samband med presentationen. Den 13 december är det planerat för vår traditionella träff med rektor och jullunch. Prel med början kl 1130. Fotokurs Det har kommit önskemål om en liten fotokurs eller ”studiecirkel”. I ett separat mail kommer information om en sådan. Fler aktiviteter Dessutom hoppas vi på konsertbesök under ledning av Helen Flensburg och möjlighet till operabesök med föreningen Yggdrasil. Mer information senare.
Ola Högberg

2017-06-08

Veteranklubbens årsmöte 2017-06-07

Protokoll

·        Mötets öppnande

·        Val av ordförande och sekreterare för mötet
·                 Ordförande: Aulikki ”Kikki” Lönnäng, sekreterare: Ingela Högberg

·        Redogörelse för föregående års verksamhet och ekonomi
·                 Kikki refererade kortfattat ur Veteranklubbens verksamhetsberättelse 2016-2017. Se bilaga!
·                 Ulf Grahm redovisade genom Kassörsrapport 2016/17. Se bilaga!

·        Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
·                 Beviljades.

·        Val av styrelse för 2017-2018
·                 Ola Högberg - Ordförande
·                 Monica Hammarnäs – Vice ordförande
·                 Ulf Grahm – Kassör
·                 Ingela Högberg – Sekreterare
·                 Sten Dellby – Kommunikationsansvar/Medlemsrekrytering
·                 Inger Ekelin – Övrig medlem
·                 Gunnel Larsson – Övrig medlem

·        Val av revisorer
·                 Solveig Pihl, Marie Ann Bergqvist

·        Valberedning
·                 Staffan Lööf (sammankallande), Hans Holmqvist, Kerstin Holmeros Skoglund

·        Kommande års aktiviteter
·                 Vid höstens första möte 14 september berättar Anna-Lena Elled (fd Ingenjörshögskolan) om sin segling i Volvo Ocean Race.
Helen Flensburg uppmärksammade två datum, 14/9 och 4/11 för att besöka Borås Orkesterförening.
Ytterligare flera idéer om verksamheter föreslogs. Den nya styrelsen återkommer med program i höst.
·        Mötets avslutande
·                 Kikki avslutade mötet och avtackades efter två års uppskattat ordförandeskap med en bukett blommor.


____________________________________________________________________
Aulikki Lönnäng                                                                       Ingela Högberg
Ordförande                                                                              Sekreterare

·        Vi trettifem närvarande medlemmar lyssnade, efter det fromella årsmötets avslutning, på rektor Björn Brorströms uppdatering av läget på HB. Några av Björns informationspunkter:

·         Malmö Högskolas uppgraderas till universitet 2018. HB ägnar sig åt att förstärka sin utveckling av universitetskvalitéer inför framtiden.

Polisutbildningen: Arbetet är i full gång med att förbereda ansökan inför 2018. Det blir en 2-årig uppdragsutbildning, som beräknas omfatta 5-600 studenter. Training Center för blåljusverksamhet finns redan på HB och kan länkas till polisutbildningen. En framtida socionomutbildning kan även den kopplas till polisutbildningen. Vi ser med spänning fram emot beslutet om placering!

Samarbetet med Högskolan i Skövde om förskollärarutbildning fortsätter. Stort söktryck till utbildningen.

Roland Andersson ersätts efter många år som ordförande i HB:s styrelse av Gunilla Hedenberg från Kungliga Biblioteket.

Björn avslutade med att önska oss en trevlig sommar.

·        Efter mötet hölls ett kort konstituerande möte med den nya styrelsen. Höstens första styrelsemöte blir 2017-08-29. Samling HB:s entré kl 10.00.

·         Avlsutningsvis bjöds vi på en som alltid mycket god sommarlunch med sill, färskpotatis och jordgubbar.

Nu väntade sillunchen och vi var alla mycket sugna!
Tack för ett trevligt år i Veteranklubben och trevlig sommar!
/Ingela HögbergBilaga 1

VETERANKLUBBEN                                                 
Vid Högskolan i Borås

2017-06-07


Veteranklubbens verksamhet 2016 - 2017

Hösten startade med lunch på The Company och därefter blev vi guidade av Malena Karlsson om utställningenpå Textilmuseet "Artist Textile"
Nästa träff startade också i The Company för lunch och därefter berättade Elisabeth Fjällman mycket intressant om "Färgens betydelse"
Nästa träff hade inget speciellt program, utan vi åt lunch tillsammans på The Company.
Helen Flensburg ordnade, så att de som önskade kunde gå på konsert med Borås Orkesterförening och lyssna på den världsberömde violinisten Gilles Apap.

Julavslutning med Rektor Björn Brorström, som berättade om verksamheten på Högskolan. Därefter en god jullunch
Våren startade med besök på Abecita. Där Hans Lindfors guidade utställningarna; "The rise and fall of Ingrid Bergman. And rise", Jesper Molins "Min pappa Camilla", "Svenska fotografer - porträtt"med säte i Vårgårda

Nästa träff startade också med lunch på The Company och därefter berättade Lennart Wasling väldigt intressant om en del av sina Boråsbilder.

Nästa träff startade även den med gemensam lunch, denna gång i Gröna matsalen. Säkerhetspolis och Kriminalkommisarie Klas Persson berättade till sina bilder om "Brott mot äldre" och CIRCA-gruppen. Mycket intressant.

Fredagen 5 maj var Veteranklubbens medlemmar inbjudna till det mingel som följde årets professors-installation. Före minglet ordnade klubben egna aktiviteter i form av ett lunchmöte och en presentation av Johan Sundén "Så tog vänstern makten i Svenska kyrkan" varvid Johan talade om sin nya bok 68-kyrkan..

Vårutflykten denna gång gick till Husqvarna Museum, där en duktig guide berättade om Husqvarnas flerhundraåriga historia och produktsortiment.Efter besöket, intog vi vår medhavda matsäck i parken och därefter till Gränna med egen tid i det vackra sommarvädret innan vi gick ombord på bussen ner till hamnen och färjan till Visingsö för lunch och guidad tur, Tillbaka till färjan och Gränna gjorde vi en liten avstickare till Röttle by, en liten idyll vid Vätterns strand, med anor från 1200-talet.Där blev det "bussfika" innan hemfärden. En fantastisk dag, som började med vår och blev sommar.

Våren avslutas med årsmöte , Rektor Björn Brorströms rapport om läget vid Högskolan och sommarlunch

Veteranklubbens Styrelse

gm Aulikki "Kikki" Lönnäng


Bilaga 2 

Kassörsrapport 2016/17

Bidrag från Högskolan i Borås (HB) har under verksamhetsåret uppgått till cirka 16.000 kr, vilket är klart inom budget. Största bidragsposter har i storleksordning varit: bussresa till Visingsö, subventionerad jullunch, subventionerad sommarlunch, arvoden till guider samt diverse smärre poster som t ex luncher och presenter till föredragshållare.

Alla övriga kostnader såsom luncher, fika, inträdesavgifter, guider o dyl har betalts av medlemmarna direkt.

Ingående kassa liksom utgående kassa uppgår till 0 kr, eftersom alla kostnader har betalts direkt genom avgifter från medlemmarna eller bidrag från HB.

Borås 2017-06-07

Ulf Grahm, kassör

2017-05-24

Inbjudan till vårlunch och årsmöte

Till alla Veteranklubbsmedlemmar!

1. Inbjudan till vårlunch och årsmöte

Efter en fantastisk vårutflykt är det nu dags för nästa aktivitet:
Våravslutning den 7 juni 2017 kl. 11.30 i C203 

Då är det nämligen
årsmöte, 
rektors information om vad som hänt sedan sist och vad som kommer att hända framöver (t.ex om polisutbildning) samt
sommarlunch Gröna Matsalen.

Subventionerad kostnad är 50:- kr per medlem, vilken betalas i anslutning till lunchen.

Anmälan
 till våravslutningen behövs senast den 30 maj till Aulikki via email: aulikkilonnang@gmail.com eller mobil: 0704 94 70 11.

2. Rapport från vårutflykten

Den 18 maj 2017 ägde vår Vårutflykt rum. En skara på 20 personer bestående av medlemmar och anhöriga startade i Borås 07.45 i ett fantastiskt vårväder.

Första stoppet gjordes vid Husqvarna Museum, där vi togs emot av en guide, som berättade intressant om Husqvarnas flerhundraåriga historia & produktsortiment. Efter detta fick vi själva gå runt i de 2400 kvm stora museet och ta del av hur tillverkningen har gått till från 1620 till dagens produkter. Det fanns många produkter att känna igen från vår barndom och fram till idag. Efter besöket gick vi ut i parken strax utanför, där vi packade upp våra ”kaffekorgar” för att fika innan vi steg på bussen igen för nästa etapp.

Nästa stopp var Gränna och nu har det blivit sommar, varmt och skönt. Här fanns det tid för egna aktiviteter, promenader, besök i kyrkan, shopping, polkagristillverkning, glass, m.m. innan vi skulle gå ombord på bussen ner till färjan över till Visingsö.

Väl över på Visingsö efter en härlig båttur var det dags för en god lunch på Restaurang Solbacken inte långt från färjeläget. Efter lunchen väntade en guide på oss i bussen. Hon berättade mycket intressant om Visingsö och guidade oss genom små vägar genom ekskogar, gravfält och många intressanta platser, som många av oss inte hade sett. Vi var ända nere vid öns södra spets och nästan ända uppe i norr. 

Visingsö är Vätterns största ö och är 14 km lång och en största bredd på 3 km. Ön har varit bebodd sedan lång tid och under 1100- och 1200-talet var Visingsö kungamaktens ö. På den södra udden uppfördes då Sveriges första kungaborg, Näs. Magnus Ladulås var en av de många kungarna som residerat där. Vår guide berättade väldigt mycket mer, som jag inte kan återge här. Innan färjan skulle avgå fanns det lite tid över för egna strövtåg i närheten. Några av oss gjorde en närmare granskning av Visingsborg, ruinen i närheten av färjeläget.

Åter igen ombord på bussen och överfärd med färjan till Gränna. Nu gjorde vi en liten avstickare i Röttle by belägen söder om Gränna nere vid Vätterns strand. En idyll, med bl.a. kvarnbyggnader från 1200-talet. Här var det ”bussfika” innan vi anträdde resan hem till Borås, dit vi anlände strax efter 19 efter en fantastisk dag.

2017-05-17

2017-04-23

April månads medlemsbrev

Torsdagen 20/4, 14.00 lyssnade 22 av Veteranklubben medlemmar på f.d. Säpopolisen och Kriminalkommissarien Claes Persson, som talade om ”Brott mot äldre”.

Vi en både tankeväckande och skrämmande beskrivning av den organiserade seriebrottsligheten mot äldre i Sverige och övriga Europa. Det var spännande att höra om den sk. CIRCA-gruppen med säte i Vårgårda och dess viktiga arbete att kartlägga och spåra de kringresande ligorna. 

Genom många exempel och de autentiska filmerna från övervakningskameror fick vi en beklämmande bild över vad man kan bli utsatt för.

Påminnelser om återstående aktiviteter under våren.

Fredagen 5 maj  

är Veteranklubbens medlemmar särskilt inbjudna att vara med på det mingel som följer efter årets professorsinstallation i "Västindien" kl 15.20.
Före minglet har klubben egna aktiviteter:

Kl 13.00 gemensam lunch, för dem som vill på The Company.

Kl 14.00 en presentation av Johan Sundén "Så tog vänstern makten i Svenska kyrkan".
Lokal T154 (dvs galleriet i entréplan på Textilhögskolan).

Kl 15.20 mingel i Arenan (plan 2).

Anmälan till Sten Dellby senast  2 maj.
sten@dellby.info
Mobil: 070-816 49 23
Torsdagen 18 maj 
är det dags för vår vårutflykt, som i år går till Huskvarna - Gränna - Visingsö (se särskilt program som har sänts ut tidigare). 

Kostnad 550:- kr för Veteranklubbens medlemmar och 650:- för övriga. Allt ingår i priset, förutom förmiddagskaffet, som man får ha med sig.

Glöm inte att anmäla dig helst innan sista dagen 4 maj till Aulikki eller Monica!
Mobil: 070 494 70 11

Mobil: 070 973 2740


Onsdagen 7 juni
 
 

kl 1130 - 14.30 avslutar vi våren med Årsmöte och Sommarlunch, vilken intas i Gröna matsalen till subventionerat pris. Som seden bjuder kommer rektor att rapportera.
Vi behöver anmälan, som görs till Aulikki senast 31 maj.
Mobil: 070 494 70 11

Med vänliga hälsningar
Veteranklubbens styrelse
Aulikki Lönnäng och Ingela Högberg

2017-03-13

Välkomna till vårens aktiviteter!

23 Februari 
kl. 13.00 träffas de som önskar i The Company för lunch 
kl. 14.00 i H 402 kommer Lennart Wasling att berätta om sina "Boråsbilder", H 402

I Mars har vi tyvärr inte kunnat spika något datum, Vi återkommer om detta.

20 April 
kl. 13.00 träffas de som önskar i The Company för lunch.
kl. 14.00 kommer Klas Persson från Polisen att berätta om 
"Våld och Rån mot Äldre", E 602

18 Maj 
är det dags för vår Vårutflykt. Vi återkommer om mer information.

7 Juni
kl. 11.30 har vi traditionell våravslutning med årsmöte, C 203 
kl. 12.00 kommer rektor Björn Brorström att informera om vad som hänt sedan sist och vad som kommer att hända framöver, C 203  
Kl. 13.00 äter vi sommarlunch i Gröna Matsalen.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Veteranklubbens Styrelse
gm Aulikki "Kikki" Lönnäng

Uppdatering: Ev ordnar klubben en aktivitet under eftermiddagen den 5 maj i anslutning till högskolans högtid.