2017-06-08

Veteranklubbens årsmöte 2017-06-07

Protokoll

·        Mötets öppnande

·        Val av ordförande och sekreterare för mötet
·                 Ordförande: Aulikki ”Kikki” Lönnäng, sekreterare: Ingela Högberg

·        Redogörelse för föregående års verksamhet och ekonomi
·                 Kikki refererade kortfattat ur Veteranklubbens verksamhetsberättelse 2016-2017. Se bilaga!
·                 Ulf Grahm redovisade genom Kassörsrapport 2016/17. Se bilaga!

·        Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
·                 Beviljades.

·        Val av styrelse för 2017-2018
·                 Ola Högberg - Ordförande
·                 Monica Hammarnäs – Vice ordförande
·                 Ulf Grahm – Kassör
·                 Ingela Högberg – Sekreterare
·                 Sten Dellby – Kommunikationsansvar/Medlemsrekrytering
·                 Inger Ekelin – Övrig medlem
·                 Gunnel Larsson – Övrig medlem

·        Val av revisorer
·                 Solveig Pihl, Marie Ann Bergqvist

·        Valberedning
·                 Staffan Lööf (sammankallande), Hans Holmqvist, Kerstin Holmeros Skoglund

·        Kommande års aktiviteter
·                 Vid höstens första möte 14 september berättar Anna-Lena Elled (fd Ingenjörshögskolan) om sin segling i Volvo Ocean Race.
Helen Flensburg uppmärksammade två datum, 14/9 och 4/11 för att besöka Borås Orkesterförening.
Ytterligare flera idéer om verksamheter föreslogs. Den nya styrelsen återkommer med program i höst.
·        Mötets avslutande
·                 Kikki avslutade mötet och avtackades efter två års uppskattat ordförandeskap med en bukett blommor.


____________________________________________________________________
Aulikki Lönnäng                                                                       Ingela Högberg
Ordförande                                                                              Sekreterare

·        Vi trettifem närvarande medlemmar lyssnade, efter det fromella årsmötets avslutning, på rektor Björn Brorströms uppdatering av läget på HB. Några av Björns informationspunkter:

·         Malmö Högskolas uppgraderas till universitet 2018. HB ägnar sig åt att förstärka sin utveckling av universitetskvalitéer inför framtiden.

Polisutbildningen: Arbetet är i full gång med att förbereda ansökan inför 2018. Det blir en 2-årig uppdragsutbildning, som beräknas omfatta 5-600 studenter. Training Center för blåljusverksamhet finns redan på HB och kan länkas till polisutbildningen. En framtida socionomutbildning kan även den kopplas till polisutbildningen. Vi ser med spänning fram emot beslutet om placering!

Samarbetet med Högskolan i Skövde om förskollärarutbildning fortsätter. Stort söktryck till utbildningen.

Roland Andersson ersätts efter många år som ordförande i HB:s styrelse av Gunilla Hedenberg från Kungliga Biblioteket.

Björn avslutade med att önska oss en trevlig sommar.

·        Efter mötet hölls ett kort konstituerande möte med den nya styrelsen. Höstens första styrelsemöte blir 2017-08-29. Samling HB:s entré kl 10.00.

·         Avlsutningsvis bjöds vi på en som alltid mycket god sommarlunch med sill, färskpotatis och jordgubbar.

Nu väntade sillunchen och vi var alla mycket sugna!
Tack för ett trevligt år i Veteranklubben och trevlig sommar!
/Ingela HögbergBilaga 1

VETERANKLUBBEN                                                 
Vid Högskolan i Borås

2017-06-07


Veteranklubbens verksamhet 2016 - 2017

Hösten startade med lunch på The Company och därefter blev vi guidade av Malena Karlsson om utställningenpå Textilmuseet "Artist Textile"
Nästa träff startade också i The Company för lunch och därefter berättade Elisabeth Fjällman mycket intressant om "Färgens betydelse"
Nästa träff hade inget speciellt program, utan vi åt lunch tillsammans på The Company.
Helen Flensburg ordnade, så att de som önskade kunde gå på konsert med Borås Orkesterförening och lyssna på den världsberömde violinisten Gilles Apap.

Julavslutning med Rektor Björn Brorström, som berättade om verksamheten på Högskolan. Därefter en god jullunch
Våren startade med besök på Abecita. Där Hans Lindfors guidade utställningarna; "The rise and fall of Ingrid Bergman. And rise", Jesper Molins "Min pappa Camilla", "Svenska fotografer - porträtt"med säte i Vårgårda

Nästa träff startade också med lunch på The Company och därefter berättade Lennart Wasling väldigt intressant om en del av sina Boråsbilder.

Nästa träff startade även den med gemensam lunch, denna gång i Gröna matsalen. Säkerhetspolis och Kriminalkommisarie Klas Persson berättade till sina bilder om "Brott mot äldre" och CIRCA-gruppen. Mycket intressant.

Fredagen 5 maj var Veteranklubbens medlemmar inbjudna till det mingel som följde årets professors-installation. Före minglet ordnade klubben egna aktiviteter i form av ett lunchmöte och en presentation av Johan Sundén "Så tog vänstern makten i Svenska kyrkan" varvid Johan talade om sin nya bok 68-kyrkan..

Vårutflykten denna gång gick till Husqvarna Museum, där en duktig guide berättade om Husqvarnas flerhundraåriga historia och produktsortiment.Efter besöket, intog vi vår medhavda matsäck i parken och därefter till Gränna med egen tid i det vackra sommarvädret innan vi gick ombord på bussen ner till hamnen och färjan till Visingsö för lunch och guidad tur, Tillbaka till färjan och Gränna gjorde vi en liten avstickare till Röttle by, en liten idyll vid Vätterns strand, med anor från 1200-talet.Där blev det "bussfika" innan hemfärden. En fantastisk dag, som började med vår och blev sommar.

Våren avslutas med årsmöte , Rektor Björn Brorströms rapport om läget vid Högskolan och sommarlunch

Veteranklubbens Styrelse

gm Aulikki "Kikki" Lönnäng


Bilaga 2 

Kassörsrapport 2016/17

Bidrag från Högskolan i Borås (HB) har under verksamhetsåret uppgått till cirka 16.000 kr, vilket är klart inom budget. Största bidragsposter har i storleksordning varit: bussresa till Visingsö, subventionerad jullunch, subventionerad sommarlunch, arvoden till guider samt diverse smärre poster som t ex luncher och presenter till föredragshållare.

Alla övriga kostnader såsom luncher, fika, inträdesavgifter, guider o dyl har betalts av medlemmarna direkt.

Ingående kassa liksom utgående kassa uppgår till 0 kr, eftersom alla kostnader har betalts direkt genom avgifter från medlemmarna eller bidrag från HB.

Borås 2017-06-07

Ulf Grahm, kassör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.