2017-09-04

Höstens program

Vid klubbens årsmöte i juni fick undertecknad (Ola Högberg) förtroendet att vara ordförande under det kommande året. Jag tackar för det och ska med hjälp av övriga i styrelsen (Sten Dellby, Inger Ekelin, Ulf Grahm, Monica Hammarnäs, Ingela Högberg, Gunnel Larsson) försöka bjuda er på trevliga aktiviteter.
Vi har haft ett första styrelsemöte och diskuterat höstens verksamhet och även om alla programpunkter ännu inte är fastställda i detalj vill jag ändå nu informera er om vad som är aktuellt. Höstens verksamhet
Den 7 september firar Högskolan 40 års jubileum. Alla veteraner är välkomna och du har nog redan fått en inbjudan. Program för dagens finns annars på http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Aktuellt/Evenemang/Jubileumsdag Den 14 september kommer Anna-Lena Elled som tidigare studerat på ”Ingenjörshögskolan” att visa film, bilder, och berätta om en resa med Volvo Ocean Race. Anna-Lena är numera bl a redaktör för en ”seglartidning”. Häftiga saker! Lokal D209, klockan 11-12. Därefter Lunch för den som så önskar. Runt den 17-18 oktober planerar vi ett nytt lunchprogram. Jörgen Tholin, högskolans nya prorektor kommer att berätta om sina erfarenheter och framtidsplaner. Jag återkommer om detta. Den 16 november kommer Ingela Högberg att presentera Siwaprojektet som hon jobbat med i Egypten i många år. Början med lunch kl 13 och föreläsning kl 14.
Ingela säger att det blir en bildberättelse om det pedagogiska projektet i Oasen Siwa i Egypten och hur det utvecklats sedan starten 2006. Hantverksprodukter från Siwa och Egypten kommer att säljes i samband med presentationen. Den 13 december är det planerat för vår traditionella träff med rektor och jullunch. Prel med början kl 1130. Fotokurs Det har kommit önskemål om en liten fotokurs eller ”studiecirkel”. I ett separat mail kommer information om en sådan. Fler aktiviteter Dessutom hoppas vi på konsertbesök under ledning av Helen Flensburg och möjlighet till operabesök med föreningen Yggdrasil. Mer information senare.
Ola Högberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.