Bli medlem

Veteranklubben är en ideell förening med syfte att vara ett socialt nätverk mellan medlemmarna sinsemellan och mellan medlemmarna och högskolan.
I första hand träffas vi för att ha trevligt tillsammans, vi som delar en gemensam historia. Men klubbens medlemmar ska också kunna fungera som ambassadörer för högskolan.
Klubben träffas några gånger per termin. Två fasta inslag är träffar med rektor, en i slutet av våren och en vid juletid. Vi får då få information om vad som är aktuellt för högskolans utveckling och vi får möjlighet att över en bit mat diskutera flydda tider och framtid.
Därutöver har vi aktiviteter som kan ha anknytning till högskolan, exempelvis besök, intressanta utflykter och föredrag. Dessutom får klubbens medlemmar inbjudan till högskolans större arrangemang, invigningar mm.
Medlem kan du bli som pensionär från Högskolan i Borås eller om du arbetat en längre tid vid högskolan men lämnat före pensionering.
Är du intresserad? Skicka ett mail till: veteranklubben@hb.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.